• OGRODY GRABISZYŃSKIE

    PARK ZA OKNEM GRATIS!

    Dla Ogrodów Grabiszyńskich - malowniczo położonej wrocławskiej inwestycji firmy Stellar - opracowaliśmy komplet niestandardowych materiałów promocyjnych min. wirtualne spacery, film oraz stoisko targowe.

    • KLIENT: Stellar
    • + DATA: 2011