• GK SALWATOR

    GK SALWATOR – 8 LAT WSPÓŁPRACY

    W okresie największych sukcesów Klienta mieliśmy okazje obsługiwać wszystkie jego inwestycje – od sieci Hoteli System, przez Osiedle Mozarta, aż po Salwator City. Zapewnialiśmy również pełną obsługę logistyczną, targową i wsparcie promocyjne w postaci eventów.

    • KLIENT: Grupa Kapitałowa Salwator