• CAPITAL HIGH

    CAPITAL HIGH, CZYLI WIEŻOWCE W KRAKOWIE

    Wspierając innowacyjną ideę budowy dzielnicy biznesowej o wysokiej zabudowie, stworzyliśmy stronę internetową oraz prezentację flash i katalog, wykorzystane na prestiżowej konferencji „Metropolie XXI w. Rozwój przestrzenny miast Kraków – Paryż”.

    • KLIENT: Capital High
    • DATA: 2012